QUỐC VĂN hành khúc

Bảng vàng Quốc Văn

Họ và tên: HỒ THỊ THANH THÚY – Lớp 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2015 – 2016: Giải Bạc môn Hóa

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2016 – 2017: Giải Bạc môn Hóa

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2017 – 2018: Giải Nhì môn Hóa

Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014 – 2015: Giải Nhất

- Sở thích: đi du lịch, thưởng thức ẩm thực, làm tình nguyện cho NGO, giúp đỡ người khác, ca hát, bơi lội, kết bạn, v….v….

- Năng khiếu: lãnh đạo, làm MC, ca hát,……

Họ và tên: LÊ HÀ THU UYÊN – Lớp 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2015 – 2016: Giải Vàng môn Hóa

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2016 – 2017: Giải Vàng môn Hóa

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2017 – 2018: Giải Nhất môn Hóa

Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014 – 2015: Giải Nhì môn Hóa

- Sở thích: âm nhạc, đi du lịch, chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyên

- Năng khiếu: hài hước, hát

- Thành tích văn nghệ thể thao:

Đại hội thể dục thể thao năm 2014 – 2015: 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng môn Taekwondo

Giải mở rộng Taekwondo năm 2014 – 2015: Huy chương Vàng

 

Họ và tên: PHẠM NGUYỄN THÙY TRINH – 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm học 2013 – 2014: Giải khuyến khích

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2016 – 2017: Huy chương Bạc môn Toán

Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 năm học 2017 – 2018: Giải ba môn Toán

- Sở thích: Đam me ca hát, đọc sách, ăn uống cùng người thân.

- Năng khiếu: Nhảy, ca hát, vẽ.

 

Họ và tên: Huỳnh Hữu Phúc – Lớp 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp tỉnh năm học 2014 – 2015: Giải khuyến khích môn Địa lí

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2015 – 2016: Huy chương Bạc môn Sinh học

Kỳ thi Olympic tháng 4 năm học 2016 – 2017: Huy chương Đồng môn Sinh học

Kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố năm học 2017 – 2018: Giải Nhì môn Sinh học

Sở thích: Ca hát, diễn kịch, đam mê nghiên cứu, bóng chuyền.

- Năng khiếu: Ca hát, thể thao.

- Thành tích văn nghệ thể thao:

Huy chương Vàng môn Điền kinh cấp huyện năm học 2014 – 2015

Giải nhì tiếng hát học đường năm học 2014 – 2015

 

Họ và tên: Nguyễn Vũ Ti – Lớp 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Huy chương Đồng Olympic 30 tháng tư môn Vật lý năm học 2016 – 2017

Giải ba học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Vật lý năm học 2017 – 2018

- Sở thích: Ăn uống, thể thao, tiếng Anh, ca hát, thời trang

- Năng khiếu: Cầu lông, ca hát, dẫn chương trình, dance

- Thành tích văn nghệ, thể thao:

Huy chương vàng môn cầu lông đơn nam Hội khỏe phù đổng năm học 2014 – 2015

Huy chương bạc môn cầu lông đôi nam nữ Hội khỏe phù đổng năm học 2014 -2015

 

Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hương – Lớp 12C

- Học sinh Giỏi ba năm liền từ 2015 -> 2018

- Thành tích đạt được qua các kỳ thi HSG:

Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2014 – 2015: Giải ba

Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Vật lí năm học 2014 – 2015: Giải nhất

Olympic tháng 4 môn Toán năm học 2015 – 2016: Huy chương Bạc

Olympic tháng 4 môn Vật lí năm học 2016 – 2017: Huy chương Đồng

Học sinh Giỏi cấp thành phố năm học 2017 – 2018: Giải ba môn Vật lí

- Sở thích: Du lịch, phượt, giao lưu văn nghệ, giao tiếp

- Năng khiếu: Nhảy hiện đại, múa.

- Họ tên: Phạm Nguyễn Thành Trung

- Lớp: 12C1 (2012-2013)

- Thành tích đạt được:

      -> Huy chương Bạc môn Hóa học- KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XIX 2012
      -> Giải nhất HSG Hóa học – TP. HCM 2013
      -> Giải ba môn Hóa học - KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP THÀNH PHỐ 2013
      -> Giải khuyến khích môn Hóa học - KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT 2013

 

- Họ tên: LÊ MINH CƯỜNG  

- Lớp: 12C1 (2012-2013)

- Thành tích đạt được:

      -> Giải nhất HSG Toán – TP. HCM 2012

      -> Giải nhất HSG Toán – TP. HCM 2013

      -> Giải nhất HSG Vật Lý – TP. HCM 2013

      -> Thủ khoa trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2013

 

- Họ tên: Nguyễn Chính Thụy

- Lớp: 12C1

- Thành tích đạt được:

      -> Huy chương Vàng Vật Lý kỳ thi Olympic 30/4 lần XX năm 2014

      -> Giải nhất môn Vật lý kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp Thành phố năm 2013 - 2014

      -> Học sinh đội dự tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia

      -> Học sinh 3 tích cực của thành phố Hồ Chí Minh

      -> Giải nhì môn Vật lý học sinh khối 12 tham dự kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển dự thi Olympic Quốc tế 2015

      -> Được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Họ tên: NGUYỄN XUÂN NHỚ HOÀI

- Lớp: 12C1 (2013-2015)

- Thành tích đạt được:
      -> Huy chương Đồng môn Toán - KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 - 4 LẦN THỨ XIX 2013
      -> Huy chương Vàng môn Toán - KỲ THI OLYMPIC THÁNG 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I 2014
      -> Giải ba HSG Toán – TP. HCM 2015
      -> Tham gia đường lên đỉnh OLYMPIA 2015
      -> Trúng tuyển vào ngành Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP. HCM 2015

 

- Họ tên: HỒ MINH ĐỨC

- Lớp: 12C ( 2014-2017)

- Thành tích đạt được:
      -> Nhiều năm đạt học sinh giỏi
      -> Tham gia nhiều phong trào
      -> Học bổng du học tại Nga 2017
 

Top 12 Quốc Văn Sài Gòn Năm học 2017-2018

Họ tên Lớp ĐTB
HỒ THỊ THANH THÚY 12C 9.2
PHẠM NGUYỄN THÙY TRINH 12C 9.2
LÊ PHƯỚC HẬU 11A 9.1
LÊ HÀ THU UYÊN 12C 9.1
NGUYỄN THỊ TUYỀN LINH 11A 9.0
NGUYỄN THÀNH NGHĨA 11A 9.0
HỒ LÊ BẢO THỤY 10A 8.9
NGUYỄN ĐỨC NHƯ Ý 11A 8.9
TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG 12C 8.8
HUỲNH HỮU PHÚC 12C 8.8
HÀ THỊ THANH QUYÊN 12C 8.8
NGUYỄN VŨ TI 12C 8.8

 

SUBJECT AND VERB AGREEMENT 
(SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ TỪ VÀ ĐÔNG TỪ) 
1.  Chủ ngữ số ít + động từ số ít 
  Chủ ngữ số nhiều + động từ số nhiều 
 Notes:  a. Danh từ số ít:Laø danh töø khoâng ñeám ñöôïc: butter, water, happiness, work, …….. 
                       Laø danh töø ñeám ñöôïc soá ít: book, student, chair, dog, cat… 
                    b. Danh từ số nhiều:  Laø danh töø ñeám döôïc soá nhieàu: books, students, chairs, dogs, cats … 
 Caùch thaønh laäp danh töø soá nhieàu: 
+ Theâm s: boys, houses, mothers, pens… 
+ Theâm es: dishes, churches, boxes, buses… 
+ Ñoåi y thaønh i, theâm es: baby _ babies , party _  parties, fly _ flies… 
+ Ñoåi f, fe thaønh ves: knife_ knives, wife _ wives, life _ lives… 
+ Luoân ôû soá nhieàu: trousers, jeans, scissors, glasses… 
+ Ñaëc bieät: man/ men, woman/ women, foot/ feet, child/ children, sheep/ sheep…    
2. Other rules: Subject and verb agreement: 
                  1/  every , some one , anyone , everything , each + V(số ít)                     
                  2/ khoảng tiền , khoảng thời gian , khối lượng , khoảng cách + V(số ít)                       
                  3/      To-inf  phrase + V(số ít) 
                           V-ing  phrase + V(số ít)                      
                           That  clause +V(số ít) 
           4/ Chủ từ là môn học tận cùng là ICS + V (số ít)  
               - Linguistics : ngôn ngữ học  
               - Economics : kinh tế học 
               - Phonetics : ngữ âm học  
               - Athletics : môn điền kinh                       
               - Politics : chính trị học  
               - Statistics : thống kê học  
               - Mathematics : toán học                
- Physics : vật lí học                        
                 5/ S là các từ news (tin tức), diseases ( chứng bệnh ) : measles (bệnh sởi ) , mumps (bệnh quai 
bị),  rickets ( bệnh còi xương ) … + V(số ít )                  
                  6/.       people , cattle , police … + V (số nhiều) 
                      The + adj (chỉ cùng nhóm người ) +  V ( số nhiều) 
                 7/. several , many , both , a few  + N số nhiều + V ( số nhiều ) 
                8/ S + N + cụm giới từ + V (dựa vào N) 
                 9/ Neither       N1       nor                      N2      +         V(N2) 
               Either        N1        or                        N2      +         V(N2) 
               Not only   N1         but also              N2      +          V (N2) 
         10/                           with / along with     
                                            together with 
                 S1  +                  as well as                       +    S2    +    V(S1) 
                                            no less than 
                                            accompanied by 
          11/ There + Be + N (có ) 
                - Nếu  N là số ít  + be (số ít)    
                - Nếu  N là số nhiều) + be ( số nhiều )      
                 12/ A number of ….. + V(số nhiều ) 
                  The number of …..   + V(số ít) 
      13. - Danh từ số ít nhưng luôn có S:          
 Thể thao: Gymnastics, billiars, …. 
 Quốc gia: The United States, The Phillipines.. 
 Tổ chức: The United Nations… 
Phần bài tập: 
I. Cho hình thức đúng của động từ trong ngoặc: 
    1. Neither Bill nor Mary __________ (be) going to the party tonight. 
    2. A number of reporters __________ (be) at the conference yesterday. 
    3. Everything __________ (be) all right so far. 
    4. Physics __________ (be) my best subject at school. 
    5. The United Nations __________ (consist) of about 160 nations. 
    6. Washing dishes __________ (be) women’s work. 
    7. The number of days in a week __________ (be) seven. 
    8. His answers to the questions __________ (change) so far. 
  9. There__________ (be) only a few people at the meeting last night. 
  10. Both of the girls__________ (be) pretty, but neither of them __________  (be) intelligent. 
    11. There __________ (be) a few flowers in this garden last summer.   
  12. Much progress__________ (have) been made in recent weeks. 
    13. Collecting old coins and paper notes ____ (be) one of my grandfather's hobbies when he retired.  
  14. Everybody__________ (try) to do the best at present. 
  15. The English __________ (like) to drink tea. 
II. Chọn đáp án đúng hoàn thành những câu sau. 
1. Each of you …… responsible for this. 
  A. are                          B. being                      C. is     D. be 
2. Bill together with his brothers …… to the beach every morning. 
  A. going                      B. goes                       C. are     D. gone 
3. Either the monitor or the athletes …… to blame for the bad result. 
  A. be                           B. are                           C. is     D. to be 
4. Everyone …… with me about my plans. 
  A. agree                         B. agreeing                  C. disagree    D. agrees 
5. Tim as well as his relatives …… safe from the hurricane. 
  A. be                              B. is                             C. are     D. being 
6. The results of Dr. Frank’s experiment …… announced on TV last night.    
  A. is                              B. are                            C. was     D. were 
7. Fifty minutes …… the maximum length of time allowed for the exam. 
  A. is                               B. be                             C. are     D. were 
8. The cost of living …… over 10% in the last few years. 
  A. rises                          B. has risen                  C. rose     D. is rising 
9. A number of sheep …… eating grass now. 
  A. is                              B. are                             C. was     D. were 
10. Measles …… sometimes a serious disease. 
  A. is                              B. are                           C. being    D. be    
11. Making cakes and pies …… Mrs. Reed’s specialty. 
  A. are                            B. were                       C. is     D. be 
12. Plenty of milk …… consumed everyday. 
  A. are                    B. were                   C. is    D. was 
13. SARS …… an epidemic that kills many people in china. 
  A. are                    B. were                    C. have been     D. is  
14. The United States …… between Canada and Mexico. 
  A. lying                     B. lies                     C. lain     D. lie 
15.The students in the next classroom …… very loudly everyday.   A. talk                         B. talked                   C. are talking    D. talks 
III. Choose the correct answer. 
1. The Vietnamese people ----------- a heroic people. 
  A. is   B. are  C. was  D. were 
2. Miss White------------ her parents is going to pay a visit to the Great Wall. 
  A. and  B both   C. as well as  D. or 
3. The Vietnamese ----------hard-working and brave.  
  A. is   B. are  C. be   D. being 
4. A good deal of money ------------- spent on the books.  
  A. have  B. has  C. have been  D. has been 
5. The manager or his secretary ------------ to give you an interview. 
  A. is   B. are  C. were   D. have 
6. Mary is one of the girls who-------------often late for school. 
  A. is   B. are   C. comes  D. get 
7. Two hours -------------- not long enough for this rest. 
  A. have   B. has   C. is   D. are 
8. Ninety percent of the work -------------- been done.  
  A. is   B. are   C. has  D. have 
9. Those who ----------------- to go with me, please raise your hand. 
  A. want  B. wants  C. wanting  D. are wanting 
10. Salt and water ------------ to wash the wound  
  A. is used  B. are used   C. was used  D. were used 
11. The news ------------- bad last night. 
  A. were  B. was   C. has   D. has been 
12. Three-fifths of the police-------------in the school near the town. 
  A. has trained  B. have trained  C. has been trained  D. have been trained       
13. ------------ not only you but also he going to Japan? 
  A. Are  B. Is   C. Were  D. Was 
14. All the books on the shelf ----------------to me. 
  A. belong  B. belongs  C. belonging   D. is belonging 
15. The trousers you bought for me ------------ me. 
A. don’t fit  B. doesn’t fit   C. fits   D. fit not 
16. Mumps _________  usually caught by children. 
A. are  B. was  C. is   D. were 
17. The United States _________ between Canada and Mexico. 
A. lying  B. lies  C. lain  D. lie 
18. Physics_________ us understand the natural laws. 
 A. helps  B. help  C. have helped  D. helped 
19. The police _________ the robber. 
 A. were arrested  B. has arrested  C. have arrested    D. was arresting 
20. The cattle __________ in the field. 
 A. is grazingB. grazes  C. has grazed  D. are grazing 
21. Either you or he ____________ wrong. 
 A. are  B. were  C. have been  D. is 
22. John as well as Mary __________ very kind. 
 A. were  B. are  C. is  D. have been 
23. The doctor with the nurses ___________ exhausted after the operation. 
 A. were  B. was  C. have been   D. are being 
24. Five miles ___________ not very far. 
 A. is  B. are  C. were  D. have been 
25. ____________ ten years too long? 
 A. Are  B. Is  C. Are being  D. Were 
26. Neither his parents nor his teacher ____________ satisfied with his result. 
 A. are being  B. were  C. is    D. are 
27. Each boy and each girl ___________ a book. 
 A. are having  B. have had  C. have    D. has 28. Writing a lot of letters ___________ her tired. 
 A. makes    B. make  C. have made    D. are making 
29. ___________ everybody ready to start now? 
 A. Are being  B. Is being  C. Is      D. Are 
30. None of the butter in the fridge ____________ good. 
 A. is being    B. is  C. have been    D. are 
31. None of the students ___________ the test yet. 
 A. have finished  B. has finished  C. finished    D. is finishing 
32. A pair of shoes ____________ under the bed. 
 A. have been  B. are  C. are being    D. is  
33. 200 tons of water ___________ last month. 
 A. was used    B. had been used C. were used    D. is used 
34. In the hotel, the bread and butter _____________ for breakfast. 
 A. is served    B. are served  C. serves    D. serve 
35. ___________ were nice to me when I was in England. 
  A. The Brown’s  B. Brown’s  C. The Browns    D. Browns 
 

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh

 

Infinitive

Past

Past participle

Nghĩa

  1. arise

arose

arisen

Nổi dậy, nổi lên

2. awake

awoke

awoke, awaked

Tỉnh dậy ,đánh thức

3. be

was, were

been

Thì, là, ở, bị được

4. bear

bore

borne, born

Mang, chịu đựng, sinh đẻ

5. beat

beat

beaten

Đánh

6. become became become Thành,trở nên
7. befall befell befallen Xảy tới
8. begin began begun Bắt đầu
9. behold beheld beheld Ngắm , nhìn
10. bend

bent

bent

Uốn cong

11. bespeak

bespoke

bespoken

Đặt trước, giữ trước

12. bet

bet

bet

Đánh cuộc, cá

13. bid

bade

bid, bidden

Ra lênh

14. bind

bound

bound

Buộc, là dính vào

16. bite

bit

bit, bitten

Cắn

17. bleed

bled

bled

Chảy máu

18. blow

blew

blown

Thổi

19. break

broke

broken

Làm vỡ, bẻ gãy

20. breed

bred

bred

Nuôi nấng

21. bring

brought

brought

Mang lại, đem lại

22. build

built

built

Xây dựng

23. burn

burnt

burnt

Đốt cháy

24. burst

burst

burst

Nổ

25. buy

bought

bought

Mua

26. cast

cast

cast

Liệng, ném, quăng

27. catch

caught

caught

Bắt, chụp được

28. choose

chose

chosen

Lựa chọn

29. cleave

clove, cleft

cloven, cleft

Chẻ ra, tách ra

30. clothe

clad

clad

Mặc, bận quần áo

31. come

came

come

Đến

32. cost

cost

cost

Trị giá

33. creep

crept

crept

34. crow

crew, crowed

crowed

Gáy, gà gáy

35. cut

cut

cut

Cắt

36. deal

dealt

dealt

Giao thiệp, chia bài

37. dig

dug

dug

Đào

38. do

did

done

Làm

39. draw

drew

drawn

Kéo, vẽ

40. dream

dreamt

dreamt

Mơ, mộng

41. drink

drank

drunk

Uống

42. drive

drove

driven

Đưa, lái xe

43. dwell

dwelt

dwelt

Ở, trú ngụ

44. eat

ate

eaten

Ăn

45. fall

fell

fallen

Ngã, rơi

46. feed

fed

fed

Nuôi cho ăn

47. feel

felt

felt

Cảm thấy

48. fight

fought

fought

Đánh , chiến đấu

49. find

found

found

Tìm thấy, được

50. flee

fled

fled

Chạy trốn

51. fling

flung

flung

Ném

52. fly

flew

flown

Bay

53. forbid

forbade

forbidden

Cấm

54. foresee

foresaw

foreseen

Tiên tri

55. foretell

foretold

foretold

Tiên đoán

56. forget

forget

forgetten

Quên

57. forgive

forgave

forgiven

Tha thứ

58. forsake

forsook

forsaken

Bỏ rơi, từ bỏ

59. forswear

forswore

forsworn

Thề bỏ

60. freeze

froze

frozen

Đông lại , đóng băng

61. get

got

got, gotten

Được, trở nên

62. give

gave

given

Cho

63. go

went

gone

Đi

64. grind

ground

ground

Xay, nghiền nhỏ

65. grow

grew

grown

Lớn lên, mọc

66. hang

hung

hung

Treo

67. have

had

had

68. hear

heard

heard

Nghe

69. heave

hove

hove

Nhấc lên, nâng lên

70. hew

hewed

hewn

Gọt đẽo

71. hide

hid

hid, hidden

Ẩn, trốn

72. hit

hit

hit

Đụng chạm

73. hold

held

held

Cầm giữ

74. hurt

hurt

hurt

Làm đau, làm hại

75. inlay

inlaid

inlaid

Khảm, cẩn

76. keep

kept

kept

Giữ

77. kneel

knelt

knelt

Quì gối

78. knit

knit

knit

Đan

79. know

knew

known

Biết

80. lade

laded

laden

Chất, chở, gánh

81. lead

led

led

Dẫn dắt, lãnh đạo

82. lay

laid

laid

Để, đặt, để trứng

83. lean

leant

leant

Dựa vào

84. leap

leapt

leapt

Nhảy

85. learn

learnt

learnt

Học, được tin

86. leave

left

left

Bỏ lại, rời khỏi

87. lend

lent

lent

Cho vay

88. let

let

let

Hãy để, cho phép

89. lie

lay

lain

Nằm dài ra

90. light

lit

lit

Đốt, thắp (đèn)

91. lose

lost

lost

Mất, đánh mất

92. make

made

made

Làm, chế tạo

93. mean

meant

meant

Có nghĩ, muốn nói

94. meet

met

met

Gặp

95. mistake

mistook

mistaken

Lầm lẫn

96. mislead

misled

misled

Dẫn lạc đường

97. mow

mowed

mown

Cắt (cỏ)

98. outdo

outdid

outdone

Vượt lên, làm hơn

99. outgo

outwent

outgone

Vượt quá, lấn

100. overcast

overcast

overcast

Làm mờ, làm khuất

101. overcome

overcame

overcome

Vượt lên, trấn áp

102. overdo

overdid

overdone

Làm thái quá

103. overdrive

overdrove

overdriven

Bắt làm quá

104. overhear

overheard

overheard

Nghe lỏm, chợt nghe

105. overspread

overspread

overspread

Lan ra, phủ khắp

106. overhang

overhung

overhung

Dựng xiên

107. overrun

overran

overrun

Tràn ngập

108. overtake

overtook

overtaken

Bắt kịp

109. overthrow

overthrew

overthrown

Lật đổ

110. pay

paid

paid

Trả tiền

111. put

put

put

Đặt, để

112. read

read

read

Đọc

113. rend

rent

rent

Xé, làm rách

114. rid

rid

rid

Vứt bỏ

115. ride

rode

roden

Cỡi (ngụa, xe),đi xe

116. ring

rang

rung

Rung chuông

117. rise

rose

risen

Mọc lên

118. rive

rived

riven

Chẻ, tách

119. rot

rotted

rotten

Thối, mục nát

120. run

ran

run

Chạy

121. saw

sawed

sawn

Cưa

122. say

said

said

Nói

123. see

saw

seen

Thấy

124. seek

sought

sought

Tìm kiếm

125. sell

sold

sold

Bán

126. send

sent

sent

Gửi, phải đi

127. set

set

set

Để, đặt, lập nên

128. shake

shook

shaken

Lắc, lay, rũ

129. shear

shear, sheared

shorn

Gọt, cắt (lông cừu)

130. shed

shed

shed

Đổ, tràn ra

131. shine

shone

shone

Chiếu sáng

132. shoe

shod

shod

Đóng móng ngựa

133. shoot

shot

shot

Bắn, phóng mạnh

134. show

showed

shown

Chỉ, trỏ

135. shred

shred

shred

Băm, chặt nhỏ

136. shrink

shrank

shrunk

Rút lại, co

137. shrive

shrove

shriven

Xưng tội

138. shut

shut

shut

Đóng lại

139. sing

sang

sung

Hát

140. sink

sank

sunk

Đắm, chìm, nhận, chìm

141. sit

sat

sat

Ngồi

142. slay

slew

slain

Giết

142. sleep

slept

slept

Ngủ

143. slide

slid

slid

Lướt, trượt, trơn

144. slink

slink

slink

Chuồn đi

145. sling

slung

slung

Ném, liệng, bắn ná

146. slit

slit

slit

Bổ đôi, chẻ ra

147. smell

smelt

smelt

Ngửi thấy

148. smite

smote, smit

smitten

Đánh, đâm đá

150. sow

sowed

sown

Gieo hạt

151. speak

spoke

spoken

Nói, xướng ngôn

152. speed

sped

sped

Làm nhanh

153. spell

spelt

spelt

Đánh vần

154. spend

spent

spent

Tiêu xài

155. spill

spilt

spilt

Đổ vãi

156. spin

spun

spun

Kéo sợi

157. spit

spat

spat

Nhổ, khạc

158. split

split

split

Bổ, xẻ, chẻ, tách

159. spread

spread

spread

Trải ra, làm tràn

160. spring

sprang

sprung

Nhảy, nẩng lên

161. stand

stood

stood

Đứng

162. steal

stole

stolen

Ăn trộm, cắp

163. stick

stuck

stuck

Dán, dính

164. sting

stung

stung

Châm, đốt

165. stink

stank

stank

Hôi, có mùi hôi

166. stride

strode

stridden

Đi bước dài

167. strike

struck

struck

Đánh, co vào

168. string

strung

strung

Xỏ dây

169. strive

strove

striven

Cố gắng, nổ lực

170. swear

swore

sworn

Thề

171. sweat

sweat

sweat

Ra mồi hôi

172. sweep

swept

swept

Quét

173. swell

swelled

swellen

Phồng lên, sưng

174. swim

swam

swum

Bơi lội

175. swing

swung

swung

Đánh đu

176. take

took

taken

Lấy

177. teach

taught

taught

Dạy

178. tear

tore

torn

Làm rách, xé

179. tell

told

told

Nói, kể lại, bảo

180. think

thought

thought

Nghĩ, tưởng

181. thrive

throve

thriven

Thịnh vượng

182. throw

threw

thrown

Ném. liệng, quăng

183. thrust

thrust

thrust

Đẩy, nhét vào

184. tread

trod

trodden

Dẫm đạp, giày xéo

185. unbend

unbent

unbent

Dàn ra

186. undergo

underwent

undergone

Chịu đựng

187. understand

understood

understood

Hiểu

188. undo

undid

undone

Thỏa, cởi, phá bỏ

189. upset

upset

upset

Lật đổ, lộn ngược

190. wake

woke

woken

Thức tỉnh

 

Trường Quốc Văn gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ

Liên kết Website

04428074
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
193
1261
7309
4409412
29466
41844
4428074

Your IP: 54.172.221.7
Server Time: 2019-01-20 09:33:52
[X]