Giới thiệu

* Tên trường: Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hải Phòng.

*  Địa chỉ: Số 514 Trần Nhân Tông – Nam Sơn – Kiến An – Hải Phòng

Điện thoại: 0313.877.856 – 0313.877.300          Fax: 0313.777.732

Website: https://

Email: gtvthp@gmail.com

* Chức năng nhiệm vụ:

Trường được thành lập theo Quyết định số 68/TCCQ ngày 10/01/1976 và được đổi tên tại các Quyết định số 118/QĐ-TCCQ ngày 03/02/1996, Quyết định số 192/QĐVX ngày 06/6/1997 và Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 04/6/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc thành lập Tr­ường Trung cấp nghề giao thông công chính và Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 11/6/2008 về việc đổi tên Trường Trung cấp nghề GTCC thành quocvansaigon.edu.vn, với chức năng nhiệm vụ:

– Đào tạo nghề theo các cấp trình độ: Trung cấp nghề: Công nghệ ô tô, Hàn, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Xử lý dữ liệu, Sơ cấp nghề Công nghệ ôtô, Hàn.

– Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và người lao động.

– Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo Quy định của pháp luật.

– Đào tạo và tổ chức thi cấp GPLX môtô và ôtô các hạng.

– Đào tạo và đào tạo lại công nhân của ngành Giao thông vận tải.

– Kết hợp với các cơ quan chức năng đào tạo và giới thiệu việc làm theo yêu cầu của xã hội.

Đào tạo thuyền máy trưởng tàu sông theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

* Tổ chức bộ máy hiện tại của Nhà trường gồm:

– Ban Giám hiệu: Ông Phạm Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường;

– 03 phòng: Phòng Tổ chức Hành chính, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo.

– 02 khoa: Khoa Cơ khí động lực, khoa Ôtô.

– 02 Trung tâm: Trung tâm Sát hạch lái xe, Trung tâm Bảo dưỡng sửa chữa.

Tổng số cán bộ viên chức, giáo viên hiện nay là 92 người, trong đó:

+ Nữ : 22 người

+ Trong biên chế: 36 người

+ Hợp đồng có thời hạn: 56 người

Với số lượng đội ngũ cán bộ, viên chức được giao là 36 chỉ tiêu, số lượng biên chế hiện có của Nhà trường là 36, Nhà trường đã bố trí cán bộ, viên chức trong biên chế phân đều các phòng, khoa, Trung tâm đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường,  ngành và Thành phố giao, 100% CBVC- GV có việc và thu nhập ổn định. Tham gia đóng BHYT-BHXH đạt 100%. Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường đoàn kết, tích cực tham gia quản lý, thực hiện tốt dân chủ nội bộ thông qua Hội nghị cán bộ công chức, tham gia xây dựng việc ban hành và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ Nhà trường.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số 322/GCNĐKDN-SLĐTBXH cấp ngày 20/3/2009;

Giấy phép đào tạo lái xe  số 359/SGTVT-QLPT&NL do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 22/12/2014 có giá trị đến ngày 22/12/2019, đào tạo hạng: B1, B2, C với lưu lượng đào tạo 670 học viên;

Đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn cho viên chức – giáo viên.

Nhà trường coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến người lao động, xây dựng môi trường văn hoá, gia đình văn hoá góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hóa, 100% cán bộ viên chức đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp với nhân dân. 100% gia đình cán bộ công chức nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, không mắc các tệ nạn xã hội được tổ dân cư công nhận là gia đình văn hóa. Cán bộ  viên chức tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ.

* Chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức – Giáo viên:

Trên Đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Bậc cao Khác
04 57 24 03 02 02
Back to top button