Tin Tức

Mẫu giấy thi tự luận mới cập nhập 2022

Bài kiểm tra luận mẫu là gì?

Bài Văn Mẫu là dạng bài văn thường được sử dụng cho các đề thi của các cấp như đề kiểm tra học kì 1, kiểm tra 8 tuần học kì 1 – 2, đề thi học sinh giỏi, đề thi  THPT Quốc Gia. Nâng cao điểm của bạn… .

Mẫu giấy dạng thi học sinh giỏi, thi cuối cấp

Trong các cuộc thi như thi HSG, thi cuối cấp, thi chuyên cần chất lượng, thi chuyển cấp, thi đại học thì các bài văn mẫu là vô cùng cần thiết. Đây là bài văn mẫu của học sinh sẽ thi tại đây. Đơn đăng ký được làm ở khổ A3 hoặc A4 tùy theo từng cuộc thi hoặc từng tổ chức. Dưới đây là bài văn mẫu dành cho học sinh giỏi cấp trường được thiết kế khổ A4 rất đẹp và khoa học. xem

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy thi tự luận mới cập nhập 2022

trường học thực sự PT… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tên: ………………………………………………………………………………………………………………

lớp:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

kỳ thi cấp trường

môn học: … … … … … … … ..

thời gian để làm bài tập về nhà: 180 phút

(Không bao gồm thời gian phát sóng)

Chữ ký CBCTNgày thứ nhất:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chữ ký CBCT2:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

một tờ giấy

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

phòng thí nghiệm mật khẩu mở khóa nước Mỹ thắng lợi
chỉ cần nhận xét trong ống nghiệm Chữ ký GK1:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chữ ký J.K.2:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

một tờ giấy:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

mã pooch

phân công

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………

Mẫu giấy cho Bài kiểm tra luận văn A4

mau giay thi a4 dep 1 1

trường học … … … … … … … .. Kỳ thi học bổng… – Năm học … …
Họ và tên: … … … … … … … … … … … … … … .

SBD: ………………………… Phòng: ……………. …………. ………

Lớp: … Ngày kiểm tra: … / … / 20..

đối tượng điều tra: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã bit: …………………………………………… ………………

chỉ cần thẩm phán 1 thẩm phán 2 chỉ cần
Tên: … … … … … … … … . Tên: … … … … .

phân công:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu giấy đề thi mẫu có bit

Trường cấp hai: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tên: ………………………………………………………………………………………………………………

lớp:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kiểm tra học bổng….

Lớp: 201… – Năm 201 …..

môn học: … … … … … … … ..

thời gian để làm bài tập về nhà: phút

(Không bao gồm thời gian phát sóng)

Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 dãy số
số phòng mật khẩu mở khóa mật khẩu mở khóa
chỉ cần Nhận xét của giám khảo: Chữ ký GT1 Chữ ký GT2 dãy số
mật khẩu mở khóa

môn học:

Câu hỏi 1: (…chỉ cần)

câu 2: (…chỉ cần)

câu 3: (….chỉ cần)

câu 4: (….chỉ cần)

Câu hỏi 5: (…..chỉ cần)

phân công

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Kết luận:

Trên đây là những kiểu mẫu giấy thi tự luận mà tmdl.edu.vn sưu tầm được để gửi cho các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường sắp chuẩn bị bước vào những kì thi. Hy vọng những mẫu giấy này sẽ giúp em dần quen với những kỳ thi để trình bày bài của mình sạch đẹp. Ngoài ra các em cũng có thể tham khảo thêm nhiều thông tin khác trong thư viện của chúng tôi. Cảm ơn đã theo dõi !

Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button