Là Gì

Net Income Là Gì? 3 Yếu Tố ảnh Hưởng đến Thu Nhập Ròng

Bạn có bao giờ thắc mắc net income là gì mà được các doanh nghiệp quan tâm đến vậy chưa? Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng sẽ giải đáp câu hỏi này trong bài viết sau.

imager 1 103 700

Advertisement

Net income là gì?

Thực tế khái niệm thu nhập ròng là gì đã được rất nhiều tài liệu, sách báo lý giải chi tiết. Song nếu bạn là người mới thì có thể hiểu đơn giản thu nhập ròng tương đồng lợi nhuận ròng, được tính bằng doanh thu trừ chi phí giá vốn hàng bán, bán hàng, chi phí hành chính, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác.

Trong tiếng Anh người ta thường sử dụng ký hiệu viết tắt NI để biểu thị cho chỉ số này và NI nghĩa là Net Income hoặc Net Profit.

Advertisement

Bản chất của chỉ số NI là thể hiện mức lợi nhuận doanh nghiệp/nhà đầu tư đạt được. Tuy nhiên mức lợi nhuận này là đã được tính toán sau khi trừ đi chi phí. Bao gồm tất cả các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm.

Đặc biệt chỉ số NI còn được nhiều người gọi là Bottom line. Cách hiểu này được lý giải từ vị trí xuất hiện của chỉ số trong bảng báo cáo thu nhập. Đó là vị trí dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập. Và các nhà đầu tư khi đánh giá tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ luôn chú trọng vào dòng cuối nơi chỉ số NI hiện hữu.

Advertisement

Cách tính net income là gì?

Trước khi tiến hành tính toán thu nhập ròng Net Income, bạn cần phải biết những chỉ số khác có trong báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

 • Tổng doanh thu (Total Revenue): Đây là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 • Giá vốn hàng hóa (Cost of Goods Sold): Đây là chi phí cấu thành trong quá trình sản xuất, hình thành nên sản phẩm. Thông thường bao gồm chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí mua hàng,…
 • Doanh thu thuần (Gross Profit): Đây là phần doanh thu còn lại sau khi trừ đi phần chi phí về giá vốn. Doanh thu thuần thể hiện sự chênh lệch giữa giá vốn và giá bán sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.
 • Chi phí hoạt động (Operating Expense): Bao gồm tất cả các chi trong quá trình hoạt động bán hàng, quản lý doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.
 • Chi phí khác (Interest Expenses): Tất cả những chi phí không liên quan đến hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp đều thuộc mục chi phí này.
 • Thuế (Taxes): Thuế được tính trên phần thu nhập còn lại gồm: (Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – chi phí khác)* % thuế phải nộp theo quy định.

Sau khi hiểu rõ về các chỉ số này trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tính được thu nhập ròng Net Income. Công thức tính lợi nhuận ròng như sau:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng hóa – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Thuế

= Doanh thu thuần – Chi phí hoạt động – Chi phí khác – Thuế.

Lấy một ví dụ đơn giản như : Doanh nghiệp A sản xuất và kinh doanh giày thể thao, năm 2019 doanh nghiệp này đạt được doanh thu 200.000 USD. Để tạo nên khoản doanh thu này, doanh nghiệp A đã bỏ ra các chi phí sau:

 • Chi phí hoạt động: 40.000 USD;
 • Thiết bị máy móc: 60.000 USD;
 • Thuế thu nhập: 30.000 USD;
 • Lãi vay: 20.000 USD

Áp dụng công thức trên ta có thể tính ra thu nhập ròng của doanh nghiệp A như sau:

IN = 200.000 –  40.000 – 60.000 – 20.000 – 30.000 = 50.000 USD.

Sau khi tính toán được thu nhập ròng, chúng ta dễ dàng tính được tỷ suất lợi nhuận ròng của doanh nghiệp A. Theo đó:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = ( lãi ròng (thu nhập ròng) / tổng doanh thu) x 100 = (50.000/200.000) x 100 = 25% hoặc 0,25. Như vây, biên lợi nhuận 25% cho thấy doanh nghiệp A kiếm được 25 xu lợi nhuận cho mỗi đô la mà nó thu được.

Đặc điểm của thu nhập ròng là gì?

Từ công thức tính thu nhập ròng, ta có thể điểm qua một số đặc điểm của thu nhập ròng như sau:

 • Trong sản xuất kinh doanh, thu nhập ròng là kết quả tích cực trong số lợi nhuận và doanh thu sau khi đã trừ đi chi phí và tổn thất. Nếu kết quả này âm thì thu nhập ròng được gọi là lỗ ròng;
 • Việc tính toán thu nhập ròng có thể không bao gồm một số lợi ích và thiệt hại;
 • Thu nhập ròng của một doanh nghiệp là làm gia tăng lợi nhuận, điều này cũng dẫn tình trạng sự gia tăng vốn của các cổ đông. Một lỗ ròng sẽ gây nên một sự giảm xuống;
 • Thu nhập ròng được sở hữu độc quyền sẽ làm nên một sự gia tăng trong số vốn của chủ sở hữu, điều này cũng có nghĩa là sự gia tăng vốn cho chủ sở hữu. Một lỗ ròng sẽ gây nên một sự giảm xuống;
 • Thu nhập ròng có thể được làm đẹp hơn thông qua các thủ thuật của kế toán bằng cách giấu đi những khoản chi phí hoặc làm tăng tổng doanh thu.

tang truong doanh thu 090401

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng

Thu nhập ròng của Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau đây:

 • Chi phí hoạt động của doanh nghiệp: Theo đó, chi phí hoạt động của doanh nghiệp càng cao thì lợi nhuận ròng càng thấp
 • Giá gốc sản phẩm: Yếu tố này đóng vai trò chủ yếu quyết định đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, giá gốc nhập vào của sản phẩm càng thấp thì lãi ròng sẽ càng cao. Bởi vậy, trong việc tìm kiếm nguồn hàng doanh nghiệp nên đa dạng để tìm ra nguồn hàng ưu đãi nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là yếu tố cố định đã được quy định rõ trong luật, không thể tăng giảm theo nguyện vọng riêng của doanh nghiệp. Để có lãi, doanh nghiệp phải tìm cách nâng giá bán sản phẩm, giảm giá trị vật liệu, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý nhất.

Ý nghĩa của thu nhập ròng

Vậy thu nhập ròng là gì đối với doanh nghiệp? Thu nhập ròng cho bạn biết công ty đã kiếm được bao nhiêu lợi nhuận sau khi thanh toán tất cả các chi phí của mình. Điều này rất có ý nghĩa với bạn với tư cách là một nhà đầu tư bởi vì đây là số tiền mà công ty có sẵn để trả cổ tức, mua lại cổ phần, tái đầu tư vào doanh nghiệp.

Hơn nữa, nếu bạn chia thu nhập ròng cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành, đây là cách bạn tính toán số liệu thu nhập được sử dụng rộng rãi trên mỗi cổ phần (EPS), có thể giúp bạn đánh giá định giá cổ phiếu và tính toán một số số liệu khác.

Thu nhập ròng, giống như các biện pháp kế toán khác, dễ bị thao túng thông qua những việc như ghi nhận doanh thu tăng hoặc bằng cách che giấu các chi phí. Vì vậy, khi xem xét thu nhập ròng, hãy xem lại chất lượng của các con số mà công ty cung cấp.

Net profit và net income

Lợi nhuận ròng hay net profit có thể được hiểu là lợi nhuận đạt được sau khi làm việc trên tất cả các chi phí (cả tiền mặt và không dùng tiền mặt), lãi, thuế và thua lỗ. Đó là lợi nhuận thực tế nhận được từ hoạt động kinh doanh của công ty trong kỳ kế toán. Nó không chính xác như thu nhập ròng. Về mặt kỹ thuật, thu nhập ròng được sử dụng có nghĩa là số tiền thực tế còn lại với công ty sau khi trừ cổ tức cho các cổ đông ưu đãi.

Theo cách nói kinh doanh, cả hai thuật ngữ này nghe khá thường xuyên. Nhiều người sử dụng thuật ngữ lợi nhuận ròng và thu nhập ròng có thể hoán đổi cho nhau, nhưng đây không phải là từ đồng nghĩa, vì có sự khác biệt nhỏ và tinh tế giữa hai điều này, mà người ta nên biết khi làm việc trên tài khoản.

Sự khác biệt giữa thu nhập ròng và lợi nhuận ròng có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các lý do sau:

 • Thu nhập phát sinh sau khi trừ cổ tức ưu đãi từ lợi nhuận ròng là Thu nhập ròng. Lợi nhuận thuần kiếm được từ một công ty trong một năm kế toán cụ thể được gọi là Lợi nhuận ròng.
 • Thu nhập ròng được sử dụng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông vốn trong khi Lợi nhuận ròng được sử dụng để hiển thị vị trí lợi nhuận của công ty.

loi nhuan rong net profit la gi 2

Một số thuật ngữ có liên quan

Ngoài net income là gì thì bên cạnh đó cũng có nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến thuật ngữ này.

Net interest income là gì?

Net interest income hay còn gọi là thu nhập lãi thuần, là một biện pháp hiệu quả tài chính phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu từ các tài sản sinh lãi của ngân hàng và các chi phí liên quan đến chi trả trên khoản nợ chịu lãi của nó.

Tài sản của ngân hàng điển hình của bao gồm tất cả các hình thức cho vay, thế chấp, và chứng khoán cá nhân và thương mại. Các khoản nợ là lãi tiền gửi mang khách hàng. Doanh thu dư thừa được tạo ra từ tiền lãi thu về tài sản so với lãi trên tiền gửi là thu nhập lãi ròng.

Net operating income là gì?

Net operating income được gọi là thu nhập hoạt động ròng. Đây là tất cả doanh thu từ tài sản trừ đi tất cả các chi phí hoạt động cần thiết.

NOI là một con số trước thuế có trên báo cáo thu nhập và dòng tiền của bất động sản, nó không bao gồm các khoản thanh toán gốc và lãi cho các khoản vay, chi tiêu vốn, khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu hao khấu hao tài sản cố định vô hình. Khi được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác, nó được gọi là EBIT hay thu nhập trước khi trả lãi và thuế.

Thu nhập hoạt động ròng là một phương pháp định giá được sử dụng bởi các chuyên gia bất động sản nhằm xác định giá trị chính xác của các tài sản tạo thu nhập của họ. Để tính NOI, chi phí hoạt động của tài sản phải được trừ vào thu nhập mà tài sản tạo ra.

Ngoài thu nhập từ việc cho thuê, bất động sản cũng có thể thu từ các tiện nghi như bãi đậu xe, máy bán hàng tự động và thiết bị giặt ủi. Chi phí hoạt động bao gồm chi phí vận hành và bảo trì tòa nhà, phí bảo hiểm, phí pháp lí, tiện ích, thuế bất động sản, chi phí sửa chữa.

NOI giúp các nhà đầu tư bất động sản xác định tỷ lệ vốn hóa, từ đó giúp họ tính toán giá trị tài sản, vì vậy cho phép họ so sánh các tài sản khác nhau để xem xét mua hay bán một bất động sản.

Net income margin là gì?

Biên lợi nhuận ròng ( Net income margin) là thu nhập ròng (net income) hoặc lợi nhuận được tạo ra tính theo phần trăm doanh thu.

Biên lợi nhuận ròng là tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần của một công ty hoặc một bộ phận kinh doanh. Biên lợi nhuận ròng thường được biểu thị dưới dạng phần trăm nhưng cũng có thể được biểu thị dưới dạng thập phân.

Biên lợi nhuận ròng thể hiện số tiền chuyển thành lợi nhuận trên mỗi đồng doanh thu mà một công ty thu được.

Biên lợi nhuận ròng còn được gọi là tỉ suất lợi nhuận ròng. Thuật ngữ lợi nhuận ròng tương đương với thu nhập ròng trên báo cáo kết quả kinh doanh và người ta có thể sử dụng các thuật ngữ này thay thế cho nhau.

Các yếu tố của biên lợi nhuận ròng trong tất cả các hoạt động kinh doanh bao gồm:

 • Tổng doanh thu;
 • Tất cả dòng tiền đi;
 • Dòng thu nhập bổ sung;
 • Giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động khác;
 • Các khoản thanh toán nợ bao gồm cả lãi đã trả;
 • Thu nhập đầu tư (Investment income) và thu nhập từ các hoạt động thứ cấp;
 • Các khoản thanh toán một lần cho các sự kiện bất thường như kiện cáo và thuế.

Net investment income là gì?

Net investment income là một thuật ngữ dùng để chỉ thu nhập đầu tư ròng (NII). Đây  là thu nhập nhận được từ tài sản đầu tư (trước thuế) như trái phiếu, cổ phiếu, các quỹ tương hỗ, các khoản vay và đầu tư khác (trừ các chi phí liên quan). Tỷ lệ thuế cá nhân đối với thu nhập đầu tư ròng phụ thuộc vào việc nó là thu nhập lãi, thu nhập cổ tức hoặc lợi nhuận vốn.

Khi các nhà đầu tư bán tài sản từ danh mục đầu tư của họ, số tiền thu được từ giao dịch có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ. Lợi nhuận nhận được có thể là lãi vốn từ việc bán một cổ phiếu, thu nhập lãi nhận được từ các sản phẩm thu nhập cố định; cổ tức trả cho cổ đông của một công ty, thu nhập cho thuê nhận được từ tài sản..

Sự khác biệt giữa bất kỳ lợi nhuận thực hiện nào (trước khi thuế được áp dụng) và hoa hồng thương mại hoặc phí là thu nhập đầu tư ròng (NII). NII có thể là dương hoặc âm tùy thuộc vào việc tài sản được bán để lãi hay lỗ.

Consolidated net income là gì?

Consolidated net income hay còn được gọi là thu nhập ròng hợp nhất có nghĩa là cho bất kỳ thời kỳ nào, thu nhập ròng (hoặc lỗ) của bên vay và các công ty con của bên vay trên cơ sở hợp nhất cho kỳ đó được coi là một kỳ kế toán duy nhất được xác định theo GAAP.

Net national income là gì?

Net national income hay còn được gọi là tổng thu nhập ròng quốc gia, là một thuật ngữ kinh tế được sử dụng trong thống kê thu nhập quốc dân. Nó có thể xác định như là Tổng sản phẩm ròng quốc gia (NNP) trừ đi các loại thuế gián tiếp.

Net annual income là gì?

Thu nhập ròng hàng năm hay net annual income của cá nhân đề cập đến thu nhập bạn còn lại sau khi khấu trừ các chi phí liên quan đến công việc như thuế, phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và đóng góp hưu trí trước thuế. Nói cách khác, thu nhập ròng hàng năm là số tiền bạn mang về nhà sau khi bao thanh toán các chi phí cần thiết để kiếm được thu nhập

Net income multiplier là gì?

Số nhân thu nhập ròng (NIM) là đối ứng của tỷ suất vốn hóa. Đối với lãi suất giới hạn, bạn sử dụng giá trị này để thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của bất động sản và thu nhập hoạt động ròng của nó (NOI) trong năm hiện tại hoặc năm tới. NIM đại diện cho số tiền mà một nhà đầu tư thông thường sẽ trả cho mỗi đô la NOI.

Toàn bộ thông tin liên quan đến net income là gì đã được Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng cập nhật đầy đủ ở trên. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ thu thập thêm được một kiến thức mới cho bản thân.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button