Là ai

Sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP?

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng xem Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng phân biệt sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Và chia sẻ bí quyết nhận biết khi nào sử dụng hàm VLOOKUP hay hàm HLOOKUP nhé!

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP thuộc nhóm hàm tham chiếu và tìm kiếm có cú pháp khá tương đồng. Vậy sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP là gì? Cùng Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng khám phá nhé!

Sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP?

Sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP cơ bản nhất là cơ chế hoạt động

Để có thể hiểu một cách chính xác cơ chế hoạt động của hai hàm này chúng ta có thể xem hình dưới đây:

Được tài trợ

su khac nhau giua ham vlookup va hlookup

Ở ví dụ trên chúng ta đã xem mô tả ví dụ sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP.

Được tài trợ

Trong đó:

 • Lookup_value là chữ A.
 • Table_array là bảng có 5 cột, 5 dòng.
 • col_index_num (trong vlookup) và row_index_num (trong hlookup) đều là 4.
 • range_lookup đều là giá trị 0.

Tuy nhiên cơ chế tìm kiếm của 2 hàm này rất khác nhau.

Sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP tiếp theo đó là về cú pháp

Cú pháp hàm Vlookup và Hlookup:

= Vlookup(Lookup_value,Table_array,Col_index_num,[range_lookup])

= Hlookup(Lookup_Value, Table_array,Row_index_num,[range_lookup])

Từ công thức ta thấy một điểm khác biệt rõ ràng đó chính là phần đối số Col_index_num và Row_index_num. Đối với hàm VLookup thì số thứ tự tính theo cột, còn hàm Hlookup số thứ tự là của hàng.

Sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP cuối cùng là về chức năng

Hàm HLOOKUP hoặc tra cứu ngang, trong Excel được sử dụng để thực hiện tra cứu ngang trên một tập hợp các hàng trong bảng tính. Nói một cách đơn giản, hàm HLOOKUP tìm kiếm theo chiều ngang thông qua các hàng để lấy dữ liệu từ một hàng cụ thể trong bảng.

Mặt khác, sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP là hàm VLOOKUP chỉ có chức năng tra cứu dọc. Nó được sử dụng khi dữ liệu được liệt kê trong các cột thay vì các hàng.

Hàm VLOOKUP tương tự như hàm HLOOKUP, ngoại trừ nó thực hiện tra cứu dọc qua các cột trong bảng tính.

su khac nhau giua ham vlookup va hlookup 5

Sau khi tìm hiểu sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP thì cùng Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng đi vào chi tiết cách sử dụng từng hàm nhé!

Cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Cách sử dụng hàm VLOOKUP

Công thức hàm VLOOKUP: =VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị cần dò tìm, có thể điền giá trị trực tiếp hoặc tham chiếu tới một ô trên bảng tính.
 • Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm.
 • Col_index_num: Số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm, tính từ trái qua phải.
 • Range_lookup: Tìm kiếm chính xác hay tìm kiếm tương đối với bảng giới hạn, nếu bỏ qua thì mặc định là 1.

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): dò tìm tương đối.

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): dò tìm chính xác.

Ví dụ: Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả học bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

=VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) độc giả lưu ý Excel 2013 khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn với Excel 2007,2010 là dấu (,) nhé!

Trong đó:

 • K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu.
 • $A$12:$B$14: Địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu.
 • 2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu.
 • 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp.

Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Công thức hàm HLOOKUP: =HLOOKUP (lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 • Bảng giá trị dò: Phải để ở dạng địa chỉ tuyệt đối (bằng cách chọn bảng và nhấn F4), khi chọn không quét tiêu đề.
 • Phạm vi tìm kiếm: Nếu là False (0) thực hiện dò tìm chính xác, ngược lại, True (1) là dò tìm tương đối.

Ví dụ: Tìm kiếm giá trị mã đơn vị trong bảng tham chiếu.

su khac nhau giua ham vlookup va hlookup 3

Nhập công thức lệnh: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

 • A2:A4: Địa chỉ mã đơn vị đối chiếu trong dòng đầu tiên của bảng tham chiếu.
 • $A$6:$D$7: Địa chỉ tuyệt đối trong bảng tham chiếu.
 • 2: Dòng thứ 2 trong đơn vị của bảng tham chiếu.
 • 1: Giá trị đã được sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

su khac nhau giua ham vlookup va hlookup 4

Lưu ý khi áp dụng hàm HLOOKUP tìm kiếm giá trị:

 • Để có kết quả chính xác khi range_lookup = TRUE, bạn phải sắp xếp các giá trị các giá trị trong hàng đầu tiên của table_array từ nhỏ đến lớn.
 • Nếu hàng đầu tiên của table_array chứa các giá trị kiểu text, bạn có thể dùng các ký tự đại diện cho lookup_value (dấu * đại diện cho nhiều ký tự/ hoặc dấu ? đại diện cho một ký tự)
 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng đầu tiên của table_array, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
 • Nếu không tìm thấy lookup_value khi range_lookup = FALSE, hàm sẽ báo lỗi #N/A!
 • Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm sẽ báo lỗi #VALUE!, còn nếu row_index_num lớn hơn số hàng trong table_array, hàm sẽ báo lỗi #REF!

Hàm HLOOKUP sử dụng cho Microsoft Excel các phiên bản 2016, 2013, 2010, 2007 và các phiên bản cũ hơn.

Trên đây là phần phân biệt sự khác nhau giữa hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Hy vọng với những kiến thức tổng hợp trên sẽ hữu ích với độc giả. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ giúp Trường Trung Cấp Nghề GTVT Hải Phòng nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button